مینی چک‌لیستِ سنجش اهداف!

هدف‌گذاری قطعاً یکی از مهم‌ترین بخش‌های زندگیِ افراد موفق است.

همهٔ ما در طول زندگی هدف‌های مختلفی تعیین می‌کنیم و تمام تلاشمان را برای رسیدن به اهدافمان به کار می‌گیریم؛ اما گاهی همه‌چیز همان‌طور که انتظار داریم پیش نمی‌رود و پس از مدتی به این نتیجه می‌رسیم که هدف اشتباهی تعیین کرده‌ایم.

افراد مختلف در چنین شرایطی ممکن است واکنش‌های ادامۀ مطلب را بخوانید!